Ogrzewanie podłogowe

Ochroń swoje rury

Ogrzewanie elektryczne przeciwoblodzeniowe to rozwiązanie o wielu zastosowaniach, zarówno w przemyśle, jak i budownictwie jednorodzinnym. Ma ono przede wszystkim zapobiegać zamarzaniu rur i zapewniać stałą przepustowość, bez przerw w dostawie wody i innych mediów. Korzyści jest jednak o wiele więcej. Przekonaj się o nich z poniższego tekstu.

Systemy ogrzewania rurociągów: czym są i dlaczego warto je instalować?

Instalacje ogrzewania przeciwzamrożeniowego rurociągów to odpowiedź na problem zamarzania rurociągów zimą. Zapobiegają one pękaniu rur i przerwom w dostawie mediów. Uzupełniają też straty ciepła w rurociągach wody gorącej i rurociągach przemysłowych transportujących płyny o dużej lepkości i stosunkowo wysokiej temperaturze krzepnięcia. Szczególnie polecane są do ochrony zewnętrznych instalacji naziemnych, które są najbardziej narażone na działanie niskiej temperatury. Można je również stosować wewnątrz nieogrzewanych budynków. W warunkach domowych przewody grzejne mogą chronić doprowadzenie wody do ogrodu lub innego budynku na działce.

Interesujące pomysły na zastosowanie elektrycznego ogrzewania to też np. ogrzewanie mechanizmów w bramach, kryz, zaworów, schodów, podjazdów czy rynien (zapobiega to zamarzaniu wody w rynnach i powstawaniu niebezpiecznych sopli). Jednak, pomimo dużego wachlarzu zastosowań przewodów przeznaczonych do ochrony przeciwoblodzeniowej, najprostszym i zarazem najłatwiejszym sposobem wykorzystania tych urządzeń jest ochrona rurociągów, w szczególności instalacji wodociągowych.

Systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli grzejnych samoograniczających lub stałooporowych oraz termostatów. Elektroniczne regulatory temperatury współpracują z czujnikiem umieszczonym na rurze, pod odpowiednią izolacją, zapewniając w ten sposób odpowiednią, dodatnia temperaturę rurociągu.

Przykładowo, stałooporowy przewód grzejny Thermoval Thermo Switch działa w połączeniu z bimetalicznym czujnikiem włącz-wyłącz. Działanie przewodu jest aktywowane, gdy temperatura rury spada poniżej +3⁰C, a zostaje wyłączone przy wartości +14⁰C. Zapewnia to bezawaryjną pracę rurociągu w okresie niskich temperatur, gwarantuje pełną przepustowość, a jednocześnie minimalizuje zużycie energii elektrycznej.

Gdzie można zastosować przewód grzewczy Thermo Switch?

Jednym z wcześniej wspomnianych produktów firmy Thermoval jest przewód grzejny Thermo Switch. Jego główne zastosowanie to:

 1. ochrona przed zamarzaniem:
  • instalacji wodociągowych,
  • instalacji hydrantowych,
 2. praca w określonym zakresie temperatur przy przesyłaniu płynu:
  • z wodą ciepłą i zimną,
  • o dużej lepkości,
  • zawierającymi tłuszcze.

Kable grzejne mogą być instalowane na rurach wykonanych z metali (stali, żeliwa, miedzi itp.) lub tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP itp.) pod warunkiem zastosowania rur o podwyższonej wytrzymałości termicznej do minimum 90 °C i specjalnej technice montażu.

Korzyści wynikające z ogrzewania rur

Podstawową funkcją tego typu systemów przeciwzamrożeniowych jest zapobieganie zamarzaniu wody lub innych płynów przesyłanych w rurach. Dzięki temu przepustowość rurociągu jest niezależna od temperatury i pozwala na ciągłą, bezawaryjną pracę w okresie zimowym. Przy każdym z wymienionych układów rurowych automatyczny zestaw Thermo Switch zapewnia swobodny przepływ oraz innych cieczy.

Jeśli chodzi o inne płyny, Thermo Switch nie dopuszcza do zagęszczenia lub zestalenia się płynów zawierających tłuszcze lub o dużej lepkości. Proces instalacji Thermo Switch nie należy do skomplikowanych, a sam system jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Warto jednak powierzyć montaż profesjonalistom, którzy odpowiednio zabezpieczą rury i zadbają o optymalne działanie instalacji.

Jak obliczyć długość przewodu grzewczego Thermo Switch

Prawidłowa instalacja elektrycznego ogrzewania rur gwarantuje efektywną i bezawaryjną pracę systemu. Podstawą jest dobór odpowiedniej długości przewodu grzejnego oraz mocy jednostkowej w oparciu o szacowane straty ciepła zależne od m.in. średnicy rur, grubości izolacji termicznej i przewidywanych różnic temperatur. Kable stałomocowe (stałooporowe), do jakich należy Thermo Switch, są oferowane w określonych długościach i nie można ich skracać. Przy obliczaniu długości przewodu dla danej instalacji rurociągowej należy wziąć pod uwagę:

 • całkowitą długość i średnicę odcinka rurociągu, który będzie ogrzewany,
 • odprowadzenia, czyli elementy dodatkowego wyposażenia przyłączone do rurociągu,
 • wymiary armatury (kołnierzy, kryz, zaworów, reduktorów itd.),
 • długość elementów wydłużających (kompensatorów),
 • grubość izolacji.

Jak obliczyć moc grzejną?

Moc jednostkowa przewodu Thermo Switch to 15 lub 17 W/mb. Żeby obliczyć wymaganą moc grzejną na metr bieżący rury należy uwzględnić jej stratę ciepła. Zależy ona od średnicy rury, grubości izolacji termicznej oraz różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wewnątrz rury i na zewnątrz. Wartości strat ciepła dla poszczególnych przypadków są podane w instrukcji montażu Thermo Switch.

Następnie można obliczyć odpowiednią długość przewodu grzejnego na metr bieżący rurociągu – będzie to iloraz wartości mocy grzejnej (wynikający ze strat ciepłą) wymaganej na 1 mb rury i mocy jednostkowej przewodu grzejnego.

Całkowita długość przewodu grzewczego to iloczyn ostatniej wartości i długości chronionej rury.

Przykładowa instalacja krok po kroku

Poniżej przedstawiamy modelowy przykład instalacji przewodu Thermo Switch na rurociągu zewnętrznym przeznaczonym do przesyłania wody użytkowej. Średnica rurociągu to ¾” (20 mm), grubość izolacji 20 mm, a zakładana różnica temperatur wynosi 40⁰C. Instalacja krok po kroku powinna wyglądać następująco:

 • wymagana moc grzejna na metr bieżący rury to według kalkulacji podanej w instrukcji montażu Thermo Switch 10,4 W,
 • zastosowany zostanie zestaw Thermo Switch o mocy jednostkowej 15 W/mb, ułożony pojedynczo,
 • przewód zostaje ułożony równolegle, wzdłuż rurociągu i mocowany za pomocą taśmy aluminiowej samoprzylepnej do rury,
 • system kontroli temperatury jest już wbudowany w zestaw grzewczy,
 • rurociąg z zainstalowanym zestawem zostaje zabezpieczony na całej długości folią aluminiową, która zapewnia równomierną emisję ciepła,
 • całość zostaje pokryta warstwą izolacji z pianki polietylenowej.

Thermo Switch – porady przy montażu

Prawidłowy montaż systemu przeciwzamrożeniowego to podstawa jego bezawaryjnego działania. Należy pamiętać między innymi o dokładnym zaizolowaniu termicznym ogrzewanych powierzchni, ze względu na możliwe straty ciepła. Brak izolacji sprawia, że cała energia wytworzona przez przewód zostanie oddana do otoczenia zamiast do rury. System jest wówczas niewydajny. Dodatkowo, sam element sterujący switch bimetalowy nie działa w niskich temperaturach, pozostaje wtedy w pozycji zamkniętej. Co więcej, izolacja przewodu grzejnego nie jest odporna na promieniowanie UV. Prawidłowe zaizolowanie rurociągu jest więc koniecznością, w innym przypadku Thermo Switch nie powinien być instalowany.

Innym wyzwaniem jest ułożenie kabla grzejnego. Przewody stałooporowe, takie jak Thermo Switch, nie mogą się ze sobą stykać. Nieprawidłowy montaż grozi uszkodzeniem przewodu. Co ważne, jest także podstawą do odrzucenia ewentualnej reklamacji. Warto więc w tej kwestii zaufać specjalistom i zlecić instalację firmie Thermoval.