Kontakt

Gdzie kupić produkty Thermoval?

Znajdź najbliższego dystrybutora naszych produktów.
Znajdź dystrybutora

Thermoval Polska S.A.

ul. Okulickiego 21
05-500 Piaseczno

Tematy handlowe
Tematy techniczne i serwis

KRS 0000755219
NIP 9512472037
REGON 381660505

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jak możemy Ci pomóc?

  Twoje dane teleadresowe:

  *pola wymagane do wypełnienia
  Załącz plik:

  Przetwarzanie danych osobowych przez Thermoval Polska jest realizowane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z relacji handlowych z Klientem, a wszelkie inne przetwarzanie bez wyraźnej, uprzedniej zgody Klienta, jest zakazane. W tym zakresie, zobowiązujemy się do umożliwienia Klientowi wykonywanie prawem przewidzianych obowiązków, w poszanowaniu praw osób zainteresowanych, w szczególności tzw. „praw osób zainteresowanych”. Potwierdzamy, iż wszelkie inne wykorzystanie jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, w tym odpowiedzialność karną lub cywilną.

   Twoje dane teleadresowe:
   *pola wymagane do wypełnienia
   Załącz plik:

   Przetwarzanie danych osobowych przez Thermoval Polska jest realizowane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z relacji handlowych z Klientem, a wszelkie inne przetwarzanie bez wyraźnej, uprzedniej zgody Klienta, jest zakazane. W tym zakresie, zobowiązujemy się do umożliwienia Klientowi wykonywanie prawem przewidzianych obowiązków, w poszanowaniu praw osób zainteresowanych, w szczególności tzw. „praw osób zainteresowanych”. Potwierdzamy, iż wszelkie inne wykorzystanie jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, w tym odpowiedzialność karną lub cywilną.

    Twoje dane teleadresowe:
    Informacje wymagane dotyczące reklamowanego produktu:    
Warunki składania reklamacji na podstawie Karty gwarancyjnej:

    1. Niniejszy formularz kontaktowy przeznaczony jest do składania reklamacji jakościowych na produkty dystrybuowane przez firmę Thermoval Polska S.A., tylko i wyłącznie z tytułu ochrony gwarancyjnej i na podstawie zapisów warunków udzielania gwarancji na produkt, zawartych w Karcie gwarancyjnej.
    2. Reklamacje z tytułu warunków rękojmi należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy reklamowanego produktu. Reklamacje z tytułu rękojmi, złożone do Działu technicznego firmy Thermoval Polska S.A. nie będą rozpatrywane.
    3. Reklamacje z tytułu Karty gwarancyjnej będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w sytuacji dostarczenia, w postaci dołączonych do zgłoszenia, kopii następujących dokumentów:
     • prawidłowo wypełnionej i opatrzonej pieczęcią sprzedawcy, oryginalnej
 Karty gwarancyjnej, dostarczonej razem z produktem,
     • dowodu zakupu produktu
 oraz podaniu wszystkich informacji według zawartości formularza kontaktowego.
    4. Dział techniczny zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia. 
Termin usunięcia wady produktu uzależniony jest od warunków technicznych, koniecznych do wykonania naprawy lub wymiany produktu.
    5. Dział techniczny rozpatruje tylko reklamacje jakościowe dotyczące produktów dystrybuowanych przez Thermoval Polska S.A.
    6. Firma Thermoval Polska S.A. w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy montaż produktu, niezgodny z instrukcją montażu, ani za skutki niewłaściwego użytkowania produktu. Reklamacje dotyczące tych zagadnień nie będą rozpatrywane.
    7. Firma Thermoval Polska S.A. nie świadczy usług serwisowych na zasadach „door-to-door” na produkty objęte ochroną gwarancyjną i nie wykonuje diagnostyki, regulacji lub napraw produktu na posesji klienta. 
Wyjątkiem są produkty instalowane na stałe w strukturze budynku lub w miejscu instalacji, takie jak: maty grzewcze, przewody grzewcze, piece akumulacyjne i c.o.
    8. Firma Thermoval Polska S.A. nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu do siedziby Serwisu centralnego.

    Zapoznałem się z powyższymi warunkami*
    *pola wymagane do wypełnienia
    Załącz plik:

    Przetwarzanie danych osobowych przez Thermoval Polska jest realizowane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z relacji handlowych z Klientem, a wszelkie inne przetwarzanie bez wyraźnej, uprzedniej zgody Klienta, jest zakazane. W tym zakresie, zobowiązujemy się do umożliwienia Klientowi wykonywanie prawem przewidzianych obowiązków, w poszanowaniu praw osób zainteresowanych, w szczególności tzw. „praw osób zainteresowanych”. Potwierdzamy, iż wszelkie inne wykorzystanie jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, w tym odpowiedzialność karną lub cywilną.

     Dane użytkownika (miejsce, gdzie zainstalowane jest urządzenie):
     Dane urządzenia:     Dane zgłaszającego:

     Dodatkowe załączniki:
     Zobowiązuję się odesłać wymienione i niewykorzystane części zamienne dostarczone przez firmę Thermoval, w terminie do 7 dni od daty ich wymiany / odebrania*
     *pola wymagane do wypełnienia

     Znajdź dystrybutora produktów Thermoval®

     Sprawdź, gdzie znajduję się najbliższy punkt sprzedaży lub dystrybutor produktów Thermoval®

     Wybrana oferta dostępna również w sklepach sieciowych: Castorama, OBI, Leroy Merlin.