Ogrzewanie podłogowe

Profesjonalna instalacja ochrony przeciwzamrożeniowej rurociągów

W okresie zimowym rurociągi są narażone na przemarzanie, a w rezultacie zmniejszenie przepustowości i awarie. Rozwiązaniem, które skutecznie temu zapobiega jest zastosowanie ogrzewania elektrycznego w postaci kabli grzewczych stałooporowych lub samoregulujących. Profesjonalna ochrona przeciwoblodzeniowa  to najlepsze zabezpieczenie rur i gwarancja utrzymania odpowiedniej temperatury przesyłanej cieczy. Sprawdź, jaki rodzaj instalacji będzie najlepszy dla Ciebie.

Systemy przeciwoblodzeniowe i ich zastosowanie

Ogrzewanie elektryczne w postaci mat i kabli grzewczych może być z powodzeniem stosowane w instalacjach zewnętrznych. Specjalnie do tego przeznaczone produkty (nie można w tym celu stosować przewodów grzewczych przeznaczonych do ogrzewania podłogowego!) mogą być wykorzystane do np. eliminowania śniegu z powierzchni dachów, podjazdów, schodów, rynien i rur spustowych, kanałów odpływowych, parkingów, chodników i konstrukcji betonowych. Profesjonalnie zaprojektowany system przeciwoblodzeniowy gwarantuje czystą i bezpieczną nawierzchnię pozbawioną śniegu i lodu. Istotnie zmniejsza też ryzyko wypadków i uszkodzeń, ułatwia eksploatację oraz obniża koszty konserwacji budynków.

Systemy ogrzewania elektrycznego mają również zastosowanie do zabezpieczenia rurociągów, na czym skupimy się w tym artykule. Profesjonalne systemy przeciwoblodzeniowe można stosować w instalacjach zewnętrznych (naziemnych i podziemnych) oraz wewnętrznych (w budynkach). Ich celem jest ochrona rur przed zamarzaniem oraz utrzymywanie odpowiedniej temperatury instalacji i przesyłanego nią medium.

Zalety zastosowania ogrzewania elektrycznego rurociągu to m.in.:

  • bezawaryjna praca rurociągu w okresie zimowym,
  • pełna przepustowość systemu bez względu na temperaturę otoczenia,
  • wyeliminowanie zagęszczenia lub zestalenia cieczy zawierających tłuszcze,
  • możliwość usytuowania rurociągów podziemnych na mniejszej głębokości w gruncie.

Zastosowanie ochrony przeciwzamrożeniowej rurociągów jest szczególnie polecane do instalacji naziemnych znajdujących się poza budynkami, ponieważ są one najbardziej narażone na wychłodzenie. Profesjonalne systemy mogą być zastosowane do zabezpieczenia rur wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji tryskaczowych i hydrantowych, wykonanych zarówno z metali, jak i tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP itp.).

Kabel grzejny stałooporowy czy samoregulujący – jaki wybrać do ochrony rurociągu?

W ofercie handlowej firmy Thermoval jest wiele produktów przeznaczonych do instalacji w systemach przeciwoblodzeniowych. Wybierając odpowiednie rozwiązanie należy kierować się wieloma czynnikami, ale jednym z podstawowych jest wybór pomiędzy przewodem stałooporowymzmiennooporowym (samoregulującym).

Kable stałooporowe działają ze stałą mocą w przeliczeniu na 1 metr bieżący bez względu na warunki otoczenia. Są oferowane w określonych długościach i nie można ich skracać. Podczas instalacji należy zadbać o to, by kable nie stykały się ze sobą, ponieważ grozi to ich uszkodzeniem.

W przypadku przewodów samoregulujących, moc grzejna dostosowuje się do temperatury otoczenia – rośnie wraz z jej spadkiem, a spada gry temperatura otoczenie rośnie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w elemencie grzejnym usieciowanego polietylenu z cząstkami węgla. Zasilanie przewodu powoduje przepływ prądu poprzez cząsteczki węglowe.

Polimerowy rdzeń przewodu zagęszcza swoją strukturę lub rozszerza w zależności od temperatury otoczenia, a tym samym liczba powiązań ścieżek elektrycznych w przewodzie zwiększa się lub zmniejsza. Jeśli temperatura w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu zmiennooporowego spada, moc grzewcza urządzenia rośnie. Kiedy temperatura rośnie, moc spada. Pozwala to na dużo bardziej efektywne i oszczędne zarządzanie instalacją przeciwzamrożeniową.

Inną zaletą przewodów samoregulujących jest łatwość montażu. W przeciwieństwie do tradycyjnych kabli stałooporowych, mogą się one krzyżować, układać w pętle i zbliżać do siebie bez ryzyka przegrzania. W ofercie firmy Thermoval znajdziesz zarówno kable grzewcze stałooporowe, jak i samoregulujące oraz niezbędne do działania całej instalacji regulatory do kontroli temperatury. Z przyjemnością doradzimy, które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się u Ciebie.