Ogrzewanie podłogowe

Ekologia a ogrzewanie elektryczne

Świadomi inwestorzy coraz częściej decydują się na ogrzewanie nie tylko w oparciu o najniższą cenę, ale również funkcjonalność i dbałość o środowisko naturalne. Ten ostatni czynnik jest niezwykle ważny w dobie wciąż pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i odgórnego obniżania norm emisyjności przez Unię Europejską. Ale czy można mieć ogrzewanie, które jest jednocześnie efektywne, ekologiczne i niedrogie? Odpowiedzią jest ogrzewanie elektryczne w połączeniu z OZE.

Ogrzewanie domu w dobie kryzysu klimatycznego i Fit for 55

Wybór sposobu ogrzewania domu to jedna z najważniejszych decyzji, którą muszą podjąć inwestorzy. Wśród czynników branych pod uwagę z pewnością znajdą się koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, funkcjonalność, bezawaryjność i łatwość w obsłudze. Co cieszy, coraz częściej rozważany jest również aspekt ekologiczny – wiele osób szuka ogrzewania, które będzie jak najmniej szkodliwe dla powietrza i całego środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie największym źródłem szkodliwych pyłów w atmosferze (PM10 i PM 2,5), przyczyniających się do powstania smogu, jest spalanie paliw stałych, w tym w sposób szczególny węgla. Wydobywanie, transportowanie, spalanie węgla i składowanie popiołu, powoduje wielopłaszczyznowe oddziaływanie na środowisko. Korzystanie z węgla przyczynia się do zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. Uwalniany w czasie spalania dwutlenek węgla ma wpływ na ocieplanie się klimatu a towarzyszące zanieczyszczenia gazowe sprzyjają powstawaniu kwaśnych deszczy. Dodatkowo, w przydomowych kotłowniach „piece” są nierzadko traktowane jako utylizatory śmieci, przez co do powietrza może dostawać się wiele toksycznych substancji.

Co więcej, zasoby nieodnawialnych źródeł energii bezpowrotnie kurczą się, nie ma więc wątpliwości, że przyszłość ogrzewania to metody bardziej ekologiczne. Jest to wynik nie tylko większej świadomości, ale również coraz bardziej zaostrzanych regulacji prawnych i norm budowlanych. Już w tym momencie standard energetyczny WT 2021wymusza konieczność utrzymania energooszczędności na poziomie nieprzekraczającym 70 kWh/ m2 / rok (jeszcze w poprzednim roku było to 95 kWh/ m2). Bardzo mocno ogranicza to stosowania kotłowni, w tym także gazowych, a wartość ta z pewnością będzie jeszcze obniżana.

Proekologiczna działalność Unii Europejskiej, w tym najnowszy pakiet regulacji Fit for 55, zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do około 2050 roku, a do 2030 obniżenie emisji o co najmniej 55%. Wśród głośnych zmian wymienić można np. zakaz produkcji samochodów spalinowych i zastąpienie ich zeroemisyjnymi, elektrycznymi pojazdami już za około 15 lat. Podobnych rewolucji można spodziewać się w temacie ogrzewania.

Czy ogrzewanie elektryczne jest ekologiczne?

Domy wyposażone w ogrzewanie elektryczne, bez względu na to czy jest to ogrzewanie elektryczne podłogowe (maty lub przewody grzewcze), grzejniki elektryczne, konwektorowe czy piec akumulacyjny, są bardziej ekologiczne dla najbliższej okolicy niż budynki ogrzewane węglem czy nawet paliwem gazowym. Nie posiadają one kominów i nie emitują spalin, dzięki czemu ogranicza się powstawanie smogu, bez obaw można przebywać na zewnątrz czy otworzyć okna w sezonie grzewczym. Jest to bardzo ważne w kontekście fatalnej jakości powietrza w większości polskich miast.

Przewagą ogrzewania elektrycznego w porównaniu do kotłów na paliwa stałe jest też czystość w domu – nie powstaje brud, nieprzyjemny zapach czy odpady (popiół), które trzeba utylizować. Odchodzą również koszty wybudowania kotłowni, komina i ich regularnej konserwacji. Jest to więc rozwiązanie zarówno bardziej ekologiczne, jak i praktyczne.

Należy jednak pamiętać, że ogrzewanie elektryczne nie do końca rozwiązuje problem zanieczyszczenia powietrza w skali ogólnopolskiej i globalnej. Elektrownie produkujące prąd są bowiem najczęściej opalane węglem kamiennym lub brunatnym. Warto więc, w trosce o naszą planetę i własny portfel, połączyć ogrzewanie elektryczne z odnawialnymi źródłami energii, czyli zacząć produkować własny prąd. Jest to trend, który z pewnością będzie rozwijany i promowany w najbliższych latach.

Ogrzewanie elektryczne a OZE

Odnawialne źródła energii (OZE) to takie, które odnawiają się samoczynnie w stosunkowo krótkim czasie, w przeciwieństwie do węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego, których zużycie wiąże się z obniżaniem zasobów. W Polsce do najpopularniejszych niekopalnych, odnawialnych źródeł energii należy promieniowanie słoneczne, które wykorzystywane jest przez instalacje kolektorów i instalacje fotowoltaiczne.

O ile kolektory słoneczne wytwarzają ciepło wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej, to fotowoltaika umożliwia wytworzenie energii elektrycznej, którą pokrywa pełne zapotrzebowanie na prąd budynku  mieszkalnego. Energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne jest czysta i ekologiczna, ale także ekonomiczna – znacznie przyczynia się do obniżenia rachunków za prąd i zmniejsza zależność gospodarstwa domowego od dostawcy energii.

Dodatkowo, w związku z forsowanymi zmianami polityki klimatycznej w Europie, inwestorzy mogą często liczyć na wsparcie w postaci dofinansowania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, co pomaga obniżyć koszty inwestycji. Warto w tym celu śledzić projekty ekologiczne realizowane przez lokalne samorządy i Unię Europejską. Rozwój OZE jest wymieniany jako jeden z priorytetów restrukturyzowanej polityki energetycznej Polski, więc powinien być wspierany przez organy państwowe.