Humidity and temperature controllers

Humidity

and temperature controllers
Regwilgotnoci

Products in category "de-icing systems"

Products in category - DE-ICING SYSTEMS

{slider Tekma TR 1773 regulator do systemów przeciwoblodzeniowych}

Tekmar TR 1773 regulator do systemów przeciwoblodzeniowych

TR1773


Opis:

Tekmar TR 1773 jest regulatorem przeznaczonym do współpracy z zewnętrznymi systemami ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Regulacja pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów wilgotności  i temperatury otoczenia.

Wszystkie parametry, jakie zostaną zdefiniowane w programie są widoczne na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Wszystkie parametry pracy można regulować za pośrednictwem tylko trzech przycisków funkcyjnych. Istnieje możliwość podłączenia regulatora przez złącze z komputerem. Program umożliwia kontrolę wszystkich ustawień wprowadzonych do pamięci regulatora, wprowadzanie zmian oraz szybką diagnostykę błędów.

Urządzenie posiada menu interfejsu w języku polskim.

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

 • dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych
 • schodów, chodników, podjazdów i ramp załadunkowych
 • wszędzie tam gdzie nadzór nad systemem przeciwoblodzeniowym powinien się opierać na odczytach parametrów wilgotności i temperatury.

Regulator współpracuje z dwoma typami hybrydowych czujników pomiarowych:

 • TC 3354 – rynnowym czujnikiem wilgotności i temperatury
 • TC 3352 – gruntowym czujnikiem wilgotności i temperatury z tuleją zbrojącą umożliwiającą bezpośrednią instalację czujnika w przestrzeniach ograniczonego ruchu kołowego.

w pięciu różnych wariantach:

 • z jednym czujnikiem rynnowym  TC 3354
 • z dwoma czujnikami TC 3354 jednocześnie
 • z jednym czujnikiem gruntowym TC 3352
 • z dwoma czujnikami TC 3352 jednocześnie
 • w układzie mieszanym z czujnikiem TC 3354 i TC 3352 jednocześnie

Regulator TR 1773 posiada złącze alarmowe i może być podłączany do systemów kontrolnych BMS.

Regulator TR 1773  spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
kontrola jednokanałowa
zegar aktywacji cyklicznej od 0,30 do 1,5 h
kontrola ustawień i parametrów pracy wyświetlacz LCD
zakres temperatury górnej + 5 °C
zakres temperatury dolnej - 25 °C
zakres ustawienia  stopnia wilgotności od 0 do 100 %
przekażnik jednobiegunowy  6 (2) A
złącze alarmowe 24 V
stopień ochrony IP 20
montaż na szynie DIN
złącze komunikacji komputerowej tak
szerokość / wysokość / głębokość 107 / 88 / 60 mm

 

{slider Regulator ETO 2 do ochrony przeciwoblodzeniowej }

Regulator ETO 2 do ochrony przeciwoblodzeniowej

ETO2


Opis:

ETO 2 jest regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z zewnętrznymi systemami ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury lub wilgotności.

Wszystkie parametry, jakie zostaną zdefiniowane w programie są widoczne na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Wszystkie parametry pracy reguluje się za pośrednictwem jednego przycisku kołowego, wielofunkcyjnego. Na przednim panelu znajduje sie dioda kontrolna pracy systemu i dioda sygnalizacyjna alarmu.

Regulator ETO 2 jet wyposażony w układ dwukanałowy i może kontrolować dwie niezależne strefy chronione takie jak np. dach i schody, dach i podjazd, schody i podjazd lub dwie strony dachu, dwie strefy parkingowe itp. Może też być wykorzystywany do ochrony rurociągów gdzie ochrona przed przemarzaniem oparta jest tylko na odczytach parametrów temperatury powietrza.

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

 • dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych
 • schodów, chodników, podjazdów i ramp załadunkowych
 • wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwoblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.

Regulator współpracuje z trzema typami czujników pomiarowych:

 • ETOR 55 – rynnowym czujnikiem wilgotności
 • ETOG 55 – gruntowym czujnikiem wilgotności i temperatury
 • ETF 744/99 - powietrznym czujnikiem temperatury

w kilku różnych wariantach:

 • 1 x ETV 744/99
 • 1 x ETOR 55 plus 1 x ETF 744/99 
 • 2 x ETOR 55 plus 1 x ETF 744/99
 • 1 x ETOG 55,   2 x ETOG 55
 • 1 x ETOR 55  plus 1 x ETOG 55  plus  1 x ETF 744/99

Regulator ETO 2 posiada złącze alarmowe i może być podłączany do systemów kontrolnych BMS.

Regulator ETO 2  spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
kontrola dwukanałowa
zegar aktywacji cyklicznej od 1 do 6 h
kontrola ustawień i parametrów pracy wyświetlacz LCD
zakres temperatury górnej + 10 °C
zakres temperatury dolnej - 20 °C
ustawienie stopnia wilgotności automatyczny
przekaźniki jednobiegunowe  2 x 16 A
złącze alarmowe 230 V
stopień ochrony bez osłony / z osłoną IP 20 / IP 21
montaż na szynie DIN
szerokość / wysokość / głębokość 90 / 60 / 45 mm
szerokość / wysokość / głębokość z pokrywą 170 / 60 / 45 mm


{slider ETR2 regulator do systemów przeciwoblodzeniowych}

ETR 2 regulator do systemów przeciwoblodzeniowych

ETOR2


Opis:

ETR 2 jest regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z zewnętrznymi systemami ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury. Jest to urządzenie bardzo proste w obsłudze i dlatego doskonale nadaje się do ochrony rynien, rur spustowych oraz przydomowych podjazdów, chodników i schodów.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury lub wilgotności  i temperatury otoczenia.

Podstawowe parametry pracy takie jak temperatura startu i cykliczny czas pracy systemu, ustawiane są za pomocą dwóch pokręteł na przednim panelu. Na przednim panelu znajduje sie dioda kontrolna pracy systemu.

Regulator ETR 2 jet wyposażony w układ jednokanałowyi może kontrolować jedna strefę chronioną jak np. dach z rynnami i rurami spustowymi, podjazd, chodnik i schody

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

 • dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych
 • schodów, chodników, podjazdów i ramp załadunkowych

Regulator współpracuje z trzema typami czujników pomiarowych:

 • ETOR 55 - rynnowym czujnikiem wilgotności
 • ETOG 55 - gruntowym czujnikiem wilgotności i temperatury
 • ETF 744/99 - powietrznym czujnikiem temperatury

w dwóch  wariantach:

 • 1 x ETOG 55
 • 1 x ETOR 55 plus 1 x ETF 744/99 

Regulator ETR 2  spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
kontrola jednokanałowa
zegar aktywacji cyklicznej od 1 do 5 h
zakres temperatury górnej + 50 °C
zakres temperatury dolnej - 10 °C
ustawienie stopnia wilgotności automatyczny
przekaźniki jednobiegunowe 16 A
stopień ochrony IP 20
montaż na szynie DIN
szerokość / wysokość / głębokość 52 / 86 / 59 mm

{slider Regulatory EM 524 89 i EM 524 90 do ochrony przeciwoblodzeniowej}

Regulator EM 524 89 i EM 524 90 regulatory do ochrony przeciwoblodzeniowej

 

RegulatoryEM524


Opis:

EM 524 89 i EM 524 90 są uniwersalnymi, bliźniaczymi regulatorami  przeznaczonymi do współpracy z zewnętrznymi systemami ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Jedyną różnicą pomiędzy tymi urządzeniami jest zdolność kontroli stref chronionych:

 • EM 524 89 - jest regulatorem jednokanałowym
 • EM 524 90 - jest regulatorem dwukanałowym

Pozostałe parametry obu urządzeń są takie same.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury i wilgotności otoczenia.

Wszystkie parametry, jakie zostaną zdefiniowane w programie są widoczne na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Wprowadzanie i zmiana ustawień odbywa się za pośrednictwem przycisków funkcyjnych umieszczonych na przednim panelu. W modelu EM 524 90umieszczono diody kontroli pracy dwóch stref grzewczych.

Regulator EM 524 89 jako jednostka jednokanałowa może włączać jednocześnie podłączony system ochrony, na podstawie odczytu parametrów z jednego lub kilku niezależnych czujników umieszczonych w różnych punktach chronionego obiektu jak np. dwie rynny po obu stronach dachu, rynna i schody lub tylko w podjeździe itd.

Regulatory EM 524 90 jet wyposażony w układ dwukanałowy i w ten sam sposób może włączać niezależnie dwie strefy chronione takie jak np. dach i schody, dach i podjazd, schody i podjazd lub dwie strony dachu czy też dwie strefy parkingowe itp.

Regulatory moga być wykorzystywane do ochrony:

 • dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych
 • schodów, chodników, podjazdów i ramp załadunkowych
 • wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwoblodzeniowym konieczny jest odczyt temperatury i wilgotności powietrza.

Regulator współpracuje z trzema typami czujników pomiarowych:

 • ESD 524 003 – rynnowym czujnikiem wilgotności i temperatury
 • ESF 524 001,  ESF 524 011,  TFF 524 002,  TFF 524 012  gruntowymi czujnikami wilgotności i temperatury
 • TFD 524 004 - powietrznym czujnikiem temperatury

w kilku różnych wariantach:

 • 1 x ESD 524 003
 • 2 x ESD 524 003 
 • 1 x ESF 524 001  lub 1 x TFF 524 002
 • 1 x ESF 524 001 plus 1 x ESF 524 011
 • 1 x TFF 524 002 plus 1 x TFF 524 012
 • 1 x ESD 524 003 plus 1 x ESF 524 001 lub TFF 524 002

Regulatory EM 524 posiadają złącze alarmowe i mogą być podłączane do systemów kontrolnych BMS.

Regulatory EM 524 spełniają  wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane Techniczne:

zasilanie ~ 230 V
kontrola EM 524 89 jednokanałowa
kontrola EM 524 90 dwukanałowa
zegar aktywacji cyklicznej od 10 min do 2 h
kontrola ustawień i parametrów pracy wyświetlacz LCD
zakres temperatury górnej + 50 °C
zakres temperatury dolnej - 20 °C
ustawienie stopnia wilgotności 2 poziomy
przekaźniki jednobiegunowe EM 524 89 1 x 16 A
przekaźniki jednobiegunowe EM 524 90 2 x 16 A
złącze alarmowe 230 V
stopień ochrony IP 20  klasa II
montaż na szynie DIN
szerokość / wysokość / głębokość EM 524 89 106 / 60 / 58 mm
szerokość / wysokość / głębokość EM 524 90 159 / 60 / 58 mm

{/sliders}